Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

Kur’an-ı Kerim “Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin…” (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nur, 24/56; Mü- cadele, 58/13; Müzzemmil, 73/20); “Onların mallarından, kendilerini temizleyeceğin, arıtıp yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir.” (Tevbe,9/103) buyurur.
Her nerede yardıma muhtaç bir mazlum varsa zekat ve sadaka bağışlarınızla onlara desteğinizi ulaştırıyoruz.