Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

 

Su insanlık tarihinin başlangıcından bu yana medeniyetlerin kurulup yıkılmasında önemli bir özne olmuştur. Suyun yaşamın olmazsa olmazlarından biri olması, ona olan ihtiyacı günden güne arttırmıştır.

Tatlı su potansiyeli sabit olan dünyamızda kaynakların aşırı kullanımı ve buharlaşmanın neden olduğu kayıplar, yağışların az olduğu ülkelerde susuzluk sorununu şimdiden birinci gündem maddesi yapmıştır. Küresel ısınmanın da etkisiyle suyun azalması, sınırları aşan suların paylaşımında problemlerin yaşanması, su kaynaklarının etkin kullanımı için ihtiyaç duyulan finansman sorunları, çevre kirliliği ve suyun tarımsal amaçlı kullanımı gibi yakın gelecekte yaşanacağı öngörülen sorunlar susuzluğun sinyallerini veriyor.

‘Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ bu konuda farkındalık meydana getirmek için çalışmalar yürütüyor. Özellikle Afrika gibi coğrafi koşullar, kuraklık, altyapı sorunları ve muhtelif istikrarsızlıklar nedeniyle temiz içme suyuna erişimde sıkıntı yaşanan bölgelerde su kuyuları inşa ediyoruz. Böylece su sorunu dolayısıyla yaşanan sıkıntılara çözüm bulmaya çalışıyoruz.

Sizler de bu topraklarda damla damla yeşeren bir hayat için VESİLE OLUN!

 

Bağış Yap