Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

Eğitim Çalışmalarımız
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak eğitimi çok önemsiyoruz. Eğitimin sekteye uğradığı, imkânların ihtiyacı karşılayamadığı bölgelerde okul, medrese, enstitü gibi eğitim kurumlarının inşa ve tamir edilmesi, araç-gereç yönünden desteklenmesi, kriz bölgelerindeki öğrencilerin Türkiye’de veya başka ülkelerde eğitim almalarının sağlanması ve eğitimciler için mesleki gelişim programlarının hazırlanması, destek bekleyen bölgeler için yazılı ve görsel materyallerin temin edilmesi çin çalışmalar yapıyoruz.
Yaptığımız yardımlarla mazlumların maddi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı oluyoruz ayrıca manevi bakımdan onları destekliyoruz.

Bağış Yap