Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

yetim

Allah, hikmeti gereği insanları farklı imkân ve özelliklerde yaratmıştır. Bu sebeple toplum nezdinde zengin-fakir, kadın-erkek, hasta-sağlıklı, yetim olan-yetim olmayan, güçlü-zayıf gibi insanlar her zaman olagelmiştir. Ancak Yüce Allah, anne ve baba şefkatinden mahrum ettiği yetimleri, maddeten veya fizikî yönden yoksun bıraktığı kimseleri dünyada yalnız bırakmamış, hüküm ve emirleriyle onları koruması altına almış yani onlar için özel hükümler va’z etmiştir.

Peygamber efendimiz “Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle (işaret ve orta parmağını göstererek) yan yana bulunacağız.” sözleriyle yetimlerin korunmasının ve onlara sahip çıkılmasının ne gibi mükâfatlar getireceğini beyan eder.

Yetimler, bizim kutsal emanetlerimizdir. Bu sorumluluk bilinciyle ‘Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’ olarak bizler yetimlere sahip çıkmayı kendimize hedef edindik. UNICEF rakamlarına göre dünyada ortalama 400 milyon yetim var. “O, seni yetim bulup barındırmadı mı?” (Duha, 6) Yetimlerimizin maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Kutsal bir emanet olarak yetimler, sizin korumanızı, sevindirmenizi ve şefkat elinizi uzatmanızı bekliyor. Türkiye, Filistin, Suriye, Arakan ve Afrika’daki yetimlere emanet ve iyiliklerinizi ulaştırıyoruz.

Bağış Yap