Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

BİZ KİMİZ

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Rabbimizin; ‘Mallarını Allah yolunda infak edenlerin durumu, her başağında yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir, lütfu geniştir. Allah her şeyi kuşatandır, bilendir.’ (Bakara 261) müjdesindeki bereketin gerçekleşmesine vesile olmak ve insanı insan yapan değerleri yaşatmak amacıyla 25 yılı aşkın süredir yaptığımız yardım faaliyetleri ve sosyal hizmetleri, daha kurumsal bir şekilde sürdürmek gayesiyle 2016 yılında Gaziantep’te kuruldu.

 VİZYONUMUZ  

İnsanlığın selameti ve huzuru için beşeri her türlü ihtiyaç çerçevesinde yardım alanında liderlik etmek.

 MİSYONUMUZ

Hakkın bize yüklediği mes'uliyet duygusuyla hareket ederek; Değerlerimizin ışığında iyiliğe doğru yol almak, yardımseverlerle muhtaçların buluşacakları nitelikli ortamları

oluşturmak.

 DEĞERLERİMİZ

  •  Hesap verebilirlik
  •  Şeffaflık
  •  Kurumsallık
  •  Adalet
  • Tarafsızlık
  • İnsan sevgisi
  • Yenilikçi

Hesap verebilirlik

Hem hakka hem de halka hesap verebilmek prensibiyle hareket etmekte ve bu prensibin yüklediği sorumlulukla görevimizi yapmaktayız.

Şeffaflık

İşimizi en iyi şekilde yapmaya çalışarak paydaşlarımıza karşı hesap veririz.

Kurumsallık

Sürdürmekte olduğumuz işin ciddiyetini taşıyacak  kurumsal kültürü olan bir çatı altında çalışmak.

Kurum aklıyla çalışmak ve neticeye ulaşmak.

Adalet

Din, dil, ırk, cinsiyet ve coğrafya farkı gözetmeden insanlara, sadece insan oldukları için adil bir şekilde davranmak.

 Tarafsızlık

Yeryüzüne yardım ulaştırmada güneş gibi olmak. Işığı her yere, her ana ve her cisme ulaştırmak.

Farklılıkları anlar ve saygı duyarız, aralarında ayrım yapmayız.

 İnsan sevgisi

Kainat insan için yaratılmıştır. Değerler çerçevesinde insanı merkeze alan ,insan onurunu koruyan , İnsani bir çalışma içinde var olmak.

 Yenilikçi

Dünyadaki teknik, araçsal ve bilişimsel yönelimleri takip edip, yeni fikirleri hayata geçirebilmek.

Fikir ve uygulamada her açıdan lider bir kurum olma yönünde öz eleştiriye değer verir, gelişime fırsat tanırız.

whatsapp