Yedi Başak İnsani Yardım Derneği

Gıda Bankacılığı Nedir?

Vergi Mükellefi olarak Gıda, Giyim, Yakacak ve Temizlik malzemelerini yetim ve ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilir, yaptığınız bağışı vergiden düşebilirsiniz.

Bağışa uygun malzemeleri kendisi tedarik eden veya başkası üzerinden tedarik edip faturalandıran işletmeler Gıda Bankacılığı adı verilen organizasyon ile avantajlı bağış imkanı elde etmektedirler. Gıda Bankacılığı organizasyonu, uygun malzemeleri bağış yoluyla depolar, doğrudan veya yardım kuruluşları vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırır. Yedi Başak Gıda Bankacılığı uygulaması ile ayni bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor.

Gıda bankacılığının faydaları

Dünya genelinde Gıda Bankaları aracılığıyla 6,5 milyon kişiye 540 bin ton gıda ve temel ihtiyaç dağıtımı yapılıyor.

 

Türkiye’de ortalama 325 bin ton gıda zamanında tüketilmediği için çöp oluyor.

 

 

Ortalama 414 milyar TL israf oluyor.

 

 

İstatistiklere göre Türkiye’de 7 kişinden 1’i yoksulluk sınırın altında.

 

 

İstatistiklere göre ülkemize göç eden 3,8 milyondan fazla mülteci ve sığınmacı bulunmaktadır.

 

Neler bağışlaya bilirim?

Gıda, Giyim, Yakacak ve Temizlik malzemelerini yetim ve ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilirsiniz.

(Son kullanım tarihi geçmiş veya son kullanım tarihi yaklaşmış ürünler Gıda Bankacılığı kapsamında bağış olarak kabul edilmez.)

 

Gıda bankacılığının avantajları nelerdir?

 

Bağış içeriği işletmenizdeki ürünler ise maliyet bedelinin tamamını, dışardan satın alınarak bağış yapılması durumunda alış faturasının tamamını vergi matrahınızdan düşebilirsiniz.

 

 

Gıda bankacılığı kapsamındaki bağışlar KDV’den istisnadır.

 

Nasıl bağışlayabilirim?

 

Yapılan Gıda Bankacılığı bağışı için fatura kesilmelidir.

 

 

Fatura Başlığı Yedi Başak bilgilerine göre düzenlenir.

 

 

Gıda Bankacılığı bağışları KDV den muaf olduğu için (Katma Değer Verigisi hariç) yazılır.

 

 

Gıda Bankacılığı bağışları “ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresi mutlaka yazılmalıdır.

 

 

Sevk için “Sevk İrsaliyesi” hazırlanır.

 

İşletmeme ait olmayan gıda vb. maddeleri bağışlayabilir miyim?

 

Bağışlanacak maddeler işletmenize ait olmasa da gıda bankacılığı kapsamında bağışta bulunabilirsiniz.

 

 

Bağışlanacak malzemelerin alış faturası bağışçı adına düzenlenir.

 

Bağışçı aynı malzemeyi içeren kendi faturasını Yedi Başak adına, uygun fatura ibaresiyle düzenler

İşletmeye ait olmayan durumlarda söz konusu ürünün KDV dahil alış fatura tutarının tamamını bağış ve yardımlar olarak vergi beyannamenizden indirim olarak düşebilirsiniz.

Yeni yapılan düzenleme ile 01.01.2019 dan itibaren alış yapılan ürünün KDV sini KDV beyannamenizden de düşebilirsiniz.

 

*Gıda Bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden müstesnadır.

whatsapp